Generative Typography

http://farm4.static.flickr.com/3070/2639346406_07acfa10f1.jpg?v=0

http://farm4.static.flickr.com/3070/2639346406_07acfa10f1.jpg?v=0

Programmed Typography titled ’schim.’ by Manuela Strauss

...................................................................................................................................